top of page

 

 

 

S E P T E M B E R  

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R  O G  M Ø B E L D E S I G N 

 

 

 

 

 

Ledes av Anne Kristine Kleppan MNIL

som har en portfolio fra både nærings -og privatmarkedet. September jobber tett med hver enkelt kunde så alle ønsker og behov ivaretas.

September kan hjelpe deg/dere med:

 

idéutvikling, behovsanalyse

konseptutvikling, arbeidstegninger

design og spesialløsninger, presentasjoner

beskrivelser, bestillinger og innkjøp

prosjektoppfølging.

 

September setter sammen konsulenter i team etter hva prosjektet krever av kompetanse. Har nære samarbeidspartnere i forhold til  nødvendig utførende konsulenter i byggeprosesser.

 

Har du lyst til å høre mer hvordan September jobber frem prosjektene?

Se tidliger utførte jobber under prosjektportfolio. 

 

 

  

Om September interiørarkitektur og møbeldesign

September planlegger miljøer tilpasset oppdragsgiverens behov.

bottom of page