top of page

 

 

 

S E P T E M B E R  

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R  O G  M Ø B E L D E S I G N 

 

KONTOR

Treschow-Fritzøe Totalrehabilitering. Uttegning av fast og løst inventar for møbelproduksjon. Belysningskonsept. Møblering. ca. 550 m2 ( ans. metropolis as)

Sundt AS Kontorbygg. Totalrehabilitering. Uttegning av fast og løst inventar for møbelproduksjon. Belysningskonsept. Møblering. ca. 500 m2

Vg Kontorbygg. Innredning kontorlokaler, møterom, pausearealer. 4000 m2

Hurtigruteterminalen, Bergen. Ansvarlig int. ark. av terminalbygningen. Innsjekking skranker, kantineareal og café. Møblering av fellesarealet og uttegning av fast og løs innredning I avgangshall. Belysning av hele bygget. Planløsning av kontorene. Areal; ca. 10 000m2. (4B/logg arkitektur).

Aon Grieg, Lysaker. Kontorbygg 4000 m2. Ny planløsning med åpne landskap, materialer og uttegning av fast og løs innredning. Innkjøp av nye møbler. Ansvarlig interiørarkitekt. ( logg arkitektur)

Tine Meierier Øst. Kontorbygg 1700 m2. Totalrehabilitering. Ansvarlig interiørarkitekt. Innføring av åpene løsninger. ( logg arkitektur)

SAS, Flyporten på Gardemoen. Nybygg. 2000m2 Ansvarlig interiørarkitekt for møblering og gjennomføring. (logg arkitektur)

KLP Kommunale landspensjonskasse, Paleet. Løpende omstruktureringer i bygget. Resepsjons området, styrerom, sjefskontorer, kantine, div. rehabilitering av kontorarealene. 6000 m2

Fabritius Kontorbygg. Totalrehabilitering av kontorbygg. 1600 m2.

Mills Oslo Kontorbygg. Totalrehabilitering av økonomiavdelingen. 400m2Løpende omstruktureringer i bygget.

Agra ansvarlig interiørarkitekt formøblering av kontorarealer. (ans. kritt ark.)

Mindshare Kontorbygg. Totalrehabilitering til kontorer. 600m2

Navision Microsoft Business Solution Norway, på Skøyen. Kontorbygg 1000 m2. Ny planløsning med åpne landskap i en tidligere fabrikkbygning. Planløsning, materialer og uttegning av fast og løs innredning. Ansvarlig interiørarkitekt. (logg arkitektur)

Mepex Kontor. Ny planløsning. Farver, Materialer. 300 m2

Ulvenveien 90 Kontorbygg. Totalrehabilitering av etg. i kontorbygg. 600 m2.Blåkors Innredning av kontorarealer. 600 kvm.

Howard Totalrehabilitering av showrom og kontorer. 150 kvm.

NAV Utarbeide interiørkonsept i samarbeid med MAP arkitekter for NAV nybygg i Oslo.

Aabø&co Kontorlokale. Innredning. 250m2.

Schweigaardsgate, Oslo. Samarbeid med NSW Arkitekter as. Planløsning av nybygg. 14 000m2.

AS Revision Kontorlokaler. Totalrehabilitering. 150 m2.

BNP Omprosjektering. Skisseprosjekt av 2 etg. i eksisterende boligmasse. 

Vikaatrium om prosjektering av planløsninger for ny leietaker. 

B8 Uttegning av div. kontorfellesskap etter bestilling fra Duba B8.

Kindem & co as, Oslo. Advokatkontor. Nytt resepsjonsområdet og spiserom. Ansvarlig interiørarkitekt ( logg arkitektur)

Plan Norge Uttegning av møterom, spesialinredning av møbler.

Simens omdisponering av arealer.

Thon bygget, Nytt forslag inngangsparti.

Pilestredet 56, Nytt inngangsparti og fasade.

Redpill Lindpro ansvarlig interiørarkitek. Skisseforslag. 

Panamera ansvarlig interiørarkitekt. Skisseforslag.

KANTINER / CAFE / SPISESTED

Mills Drammen Ombygning av kantine for 80 personer.
Postcafen Totalomprosjektering til spisested for 60 personer.

KLP forsikring i Paleet, Oslo. Ny kantine for 100 personer.
Aon Grieg, Lysaker. Kontorbygg 3500 m2. Kantine til kontordelen. (ans.
logg arkitektur)

Cafu på Grünerløkka. Totalrehabilitering. Konsept. Ansvarlig interiørarkitekt. 

Hurtigruteterminalen, Spiseplass med servering. (i ans. hos logg arkitektur)
Xo cafe, Rosenkrantzgate. Totalrehabilitering. Konsept. Ansvarlig interiørarkitekt. (ans. Kritt arkitektur)

Inforama sentret i Sandvika, Konseptutvikling av cafe området. Materialer og uttegning av møbler. ( ans. logg arkitektur)

RESIDENSER / FELLESAREALER

Evo fitness group nordic as Evos arkitekt. Uttegning til d.d av 44 trening sentre over hele Norge og i Finland. Videreutvikling av nye konsepter for Evo.
U D - 2 års rammeavtale for interiørarkitektarbeider. Rehabilitering av ambassaden i Beijing (til OL 2008), Alicante; kontor og bolig, Pristina
U D - 2 års rammeavtale for interiørarkitektarbeider. Rehabilitering av ambassaden; Kanselliet i Bangkok, Guatemala og Hanoi. Ansvarlig interiørarkitekt ( logg arkitektur)
Agra industrier Bjørkhaugen  Nybygg på Lillehammer. Overnattingsted med møteroms fasiliteter. 140 kvm.
Frimurerlosjen Planlegging av felles-møte arealer. 1000 m2

Dronningen på Bygdøy. Resepsjonsområdet med trapperom. Belysningsplan. 150m2.

ANNET

Bien sparebank. Spesialinnredning av møbler i kundeareal.
Unicare legekontor. Resepsjonsområdet, kontorer.
Flyktninghjelpen. Nytt resepsjonsområde.
Optikerforretning Viksveen. Totalrehabilitering av eksisterende lokale.
NAV Utarbeidelse av konsept for fysisk utforming av alle Nav-kontor i hele landet. 
Finansdepartementet, Spesialinnredning av møbler.
Mogen Thorsens gate, Oslo. Spesialinnredning av resepsjonsdisk.

Magazin Møbelforretning. Spesialinnredning.

LEILIGHETS UTBYGGING / ENE - OG FRITIDSBOLIG

Sanden brygge  Trescow-Fritzøe AS utvikler nye bolier. Nybygg for salg. Inventarbeskrivelse av alle interiør, samt tilvalgspakker. (metropolis as)

Ulvøya Måkeveien  Rehabiliteringsprosjekt i samarbeid med arkitekt R21. Konsept og uttegning. 600 kvm.

Skøyenveien 34 Privatbolig. Totalrehabilitering. Spesialinnredning. Total interiørkonsept. 400 m2
Fritznersgate Toppleilighet. Total rehabilitering/ombygning. Total interiørkonsept. 120 m2
Bondi, Leiligheter. Nybygg for utleie. Jobber med d.d.
Rosenborgaten 19, leiligheter. Nybygg for utleie. Detaljering.
Jørgen moes gt. Utegning av nye planløsninger i eldre bygård + rå loft til småleiligheter for utleie (ans. ogg arkitektur)

Hankø, hytte. Opptegning av spesialtilpasset innredning. Total interiørkonsept.
Hankø II, hytte. Nybygg. Total interiørkonsept.
Norkapp, Hankø, hytte. Totalrehabilitering/ombygging. Total interiørkonsept.
Skåtøy, hytte. Nybygg. Total interiørkonsept.

Skogveien Privatbolig Bærum. Rehabilitering. Total interiørkonsept.

Bolig på 200 m2

Baunekroken Privatbolig Høvik. Rehabilitering. Omprosjektering av hele 1 etg.

Skogveien Privatbolig på Stabekk. Rehabilitering. Total interiørkonsept. Bolig på 170 m2
Heggeli, Privatbolig. Interiørkonsept. Spesialinnredning. 300 m2
Drammensveien 975, Asker. Privatbolig. Ny planløsning. 150 m2
Munkengveien 7 Nybygg. Interiørarbeider på 2 stk. hus. Ansvarlig interiørarkitekt. (ans. logg arkitektur)
Skogan gård, Privatbolig i Sandefjord. Totalrehabilitering. Ansvarlig interiørarkitekt. (ans. logg arkitektur)

Diverse mindre private prosjekter: Planløsning, spesialinnredninger, bad, kjøkken.

 

 

 

 

 

Ta kontakt ønsker du mer info om:

arkitekt, leverandører, møbelsnekker, entrepenør, produkter, fotograf som har vært samarbeidespartner på de forskjellige prosjektene som er vist på september.as - eller spesifikke referanser

 

 

 

 

 

 

bottom of page