top of page
A G R A  M I L L S
 
Beskrivelse
 
I dag er Agra et av Skandinavias største merkevarebaserte næringsmiddelkonsern med selskaper i Norge (Mills DA), Sverige (Foodmark Sweden AB) og Danmark (Stryhns AS). 

 

Ansvarsområde: Prosjektleder, interiørarkitekt. Prosjekt Mills DA, Agra industrier.

Ny bygg som er innredet med ny kontorfløy, møterom, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse for tilpasning til nybygget. Div. møterom, belysning, materialer og farger. Størrelse: Kontorbygg 2000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggherren ønsket lokalene tilpasset: 

Cellekontor, åpenhet, dagslys, merkevare, produksjonsfirma

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page