top of page
 

 

Rehabilitering av eksisterende lokaler, 

forslag på ny planløsning med nye farger,  belysningsplan

materialer og møbler. Størrelse: ca.1500 m2. 

 

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Budskapet deres er: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

 

 

 

 

 

 

 

F R I M U R E R L O S J E N  I  O S L O
 
Beskrivelse
 

Frimurerlosjen ønsket et egnet lokale for representasjon i eksisterende boligmasse. Rommene er voluminøse i størrelse og møbleringen skulle fungere for flerbruk.

Rommene skulle tilpasses eksisterende kunst og skulle fremstå klassiske og elegante for selskaper og møter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planløsning

Konsept materialer

 

Lysarmaturene

 i spisesalene

 

Oppriss spisesalen

Materialer spisesalen

Materialer 

gangsoner

bottom of page