top of page
 

 

September har utarbeidet  planløsning, belysningsplan, farger og matrialer, samt møblering. Flere møbelelementer er tegnet ut for spesial produksjon. Bjørkhaug ligger tett ved Maihaugen, så utsmykkningen er foto derifra.

 

 

 

 

 

 

 

 

M I L L S  B J Ø R K H A U G
 
Beskrivelse
 

Bjørkhaug på Lillehammer er et tun med flere vakre laftete bygninger. Huset som her er innredet er et nybygg tilpasset de gamle bygningenes ekstriør.

Dette huset er tenkt brukt av firmaet Mills til møtevirksomhet med overnattings muligheter. I dette prosjektet er det brukt en dus fargepalett i alle rom tilpasset naturen og beliggenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjon og gamle motiver fra området smelter
sammen med moderne interiør 
bottom of page