top of page

 

 

 

S E P T E M B E R  

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R  O G  M Ø B E L D E S I G N 

 

I design interiors that are timeless,  

with a harmonious balance between function and aesthetics,

and attention to the details.

Welcome to september where I share a peek into my world of

interior architecture

 

September interiørarkitektur og møbeldesign – ledes av Anne Kristine Kleppan 

 

September er et ambisiøst og allsidig interiørarkitektkontor, og ser på nye utfordringer og oppgaver med stor glede.

September leverer interiører som er tidløse, designet med en harmonisk balanse mellom funksjon og estetikk, og oppmerksomhet på detaljene. Samarbeider tett med hver byggherre for å få til et interiør som skal oppleves riktig for oppdragsgiverens behov. 

 

Arbeider med et sammensatt utvalg av oppdragstyper og -størrelser.

Prosjektene spenner fra kontor-/bygg, restaurant/cafe, ambassade/losj, butikk, treningsarealer til bolig/fritid.

 

 

 

bottom of page