top of page
H U R T I G R U T E T E R M I N A L E N  I
B E R G E N
 
Beskrivelse
 
Hurtigruteterminalen inneholder alle fasiliteter for de reisende, lagre for godshåndtering og moderne kontorlokaler for rederiene, Nor-Cargo og Bergen Havnevesen. 
 

Ansvar for utarbeidelse av: Planløsning, himlingsplaner m. belysningsplan,

opptegning av div. skranker for ut/inn reise, Colorline, kjernerom i terminalområdet, 

møbler, kontorfronter, spesial delevegger mellom kontorene, div. interiørdetaljer, bespisning/kantine, våtromskjerner. Bruttoarealer: Hurtigruteterminal 15 000 m2, terminalområdet 4000 kvm.

(utført i ans. 4b/logg arkitektur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggherren ønsket lokalene tilpasset:

Helhet, arkitektonisk sammenheng, funksjon, reisende, nordisk, spesialdesign, slitesterke materialer

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page